MAPA WOLNOŚCI PRASY

MAPA WOLNOŚCI PRASY

Trafiłem dziś na mapę prezentującą stopień wolności prasy na świecie. Została opracowana jako załącznik do raportu organizacji Reporterzy bez granic. Raport tworzony jest na podstawie kwestionariusza, w którym uwzględnione są główne kryteria: pluralizm, niezależność mediów,  środowisko pracy, ustawodawstwo, przejrzystość i infrastruktura. Nie wiem czy to błąd w redakcji mapy, czy może […]