RZECZPOSPOLITA

RZECZPOSPOLITA

Jednym z moich zainteresowań jest historia. Najbardziej chyba ciekawi mnie czas Drugiej Wojny Światowej i dwudziestolecia międzywojennego. Cierpi przez to moja lepsza połowa, która jak twierdzi, „ciągle musi oglądać programy o Hitlerze”. Naturalnym więc było, że jako jeden z pierwszych wpisów, na blogu pojawi się temat II Rzeczpospolitej. Pierwsze kroki skierowałem do mapywig.org jako obfitego źródła map z tamtego okresu.

Na podstawie skanów map w skali 1:100 000 zwektoryzowałem granice II RP. Starałem się oddać jak najwierniej ich przebieg, jednak, nie wchodząc w niuanse kartograficzne, nie zawsze było to możliwe. To był pierwszy pomysł.

Z czasem jednak zaczął się z tego robić coraz większy projekt. Pojawiły się pomysły na pokazanie granic powiatów i siedzib gmin z czasów dwudziestolecia międzywojennego czy zasięgu terytorialnego Pierwszej Rzeczpospolitej. Pewnie będzie się to dalej rozwijać i będą pojawiać się nowe warstwy, dlatego też postanowiłem umieścić te mapy jako osobny projekt z przypiętą stroną w menu bloga. O nowych, udostępnianych warstwach, będę informował.

Na razie udostępniam granice II RP i zarys województw z 1939 roku. W trakcie przygotowań są też granice powiatów i siedziby gmin, wektoryzowane z mapy administracyjnej w skali 1:300 000 z 1937 roku. Niestety doba ma tylko 24 godziny i ciężko znaleźć czas na tworzenie nowych warstw, dlatego na razie nie pozyskuję granic gmin. Ale jeśli ktoś ma wolne kilkaset godzin, to z chęcią udostępnię zarejestrowane skany.

Zapraszam zatem do eksplorowania wschodnich rubieży II Rzeczpospolitej na rzeczpospolita.mapowy.pl

Źródła
Dane do mapy: Opracowanie własne na podstawie skanów z mapywig.org

Related Posts